Declarația MOAR

Publicat în 25 Februarie 2022

Războiul, ca o cale de rezolvare a diferendelor dintre state, nu este și nu poate fi acceptabil în lumea contemporană.

Bazele pe care se poate construi o lume stabilă sunt cele pe care Masoneria le-a afirmat și le-a promovat dintotdeauna:

"Libertatea, Egalitatea și Fraternitatea"

Sunt trei valori inseparabile și egale ca putere, iar renunțarea sau ignorarea oricăreia dintre ele, indiferent de argumentele invocate, nu poate decât să compromită viitorul pașnic și prosper la care visează și la care au dreptul toate popoarele lumii.

În acest spirit M∴O∴A∴R∴ consideră că duelul de forțe trebuie să înceteze imediat pentru a lăsa loc dialogului, dar dialogul are succes, numai dacă se poartă între parteneri liberi și egali, respectând suveranitatea unui popor și libertatea lui de a stabili propriul destin într-un mod liber și democratic.