10 Decembrie - Ziua internaţională a drepturilor omului

Publicat în 09 Decembrie 2022

La 10 decembrie 1948, prin Rezoluția 217 A, în cadrul celei de-a treia sesiuni a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite a fost adoptată și proclamată Declarația Universală a Drepturilor Omului.

Recunoașterea demnității inerente a tuturor membrilor familiei umane, drepturilor lor egale și inalienabile constituie fundamentul libertății, dreptății și păcii în lume.

Respectarea drepturilor omului, făurirea unei lumi în care ființele umane se bucură de libertatea cuvântului și a convingerilor este proclamată drept cea mai înaltă aspirație a omenirii.

Ocrotirea de către autoritatea legii a drepturilor omului este esențială pentru păstrarea demnității și valorii persoanei umane, a respectării drepturilor egale pentru bărbați și femei, a progresului social și îmbunătățirea condițiilor de viață.

Fidel misiunii sale nobile, apărător vigilent al idealurilor profund democratice, Marele Orient al României reafirmă Drepturile Omului ca fiind una dintre valorile de bază a activității sale.

Scopul principal al Marelui Orient al României este să transforme oamenii buni, în mai buni, să creeze între aceștia o Frăție universală al cărei unic scop final este Progresul Umanității, inclusiv prin promovarea și încurajarea "respectului pentru drepturile omului și libertățile fundamentale, fără deosebire de rasă, sex, limbă sau religie", drepturi și libertăți care reprezintă prezentul și viitorul Umanității și care trebuie respectate fără nicio excepție.