Întâlnirea Asociației Adogmatice din Europa Centrală și de Est - 2019

Publicat în 30 Aprilie 2019

La precedentele două întâlniri ale Asociației Adogmatice din Europa Centrală și de Est (Celje-Slovenia, noiembrie 2018 și Sremska Mitrovica-Republica Serbia, martie 2019) participanții au dezbătutut, în cadrul unor conferințe și mese rotunde, conceptele și regulile care stau la baza definirii obediențelor liberale și adogmatice. În urma concluziilor elaborate a luat naștere un proiect de protocol referitor la criteriile necesare a fi îndeplinite de către obediențele solicitante pentru admiterea în cadrul asociației.

”Cosmopolitismul Balcanilor, de la romani până în zilele noastre” și ”Democrația și ierarhia în Francmasonerie” au fost titlurile expunerilor care au dat tonul la dezbaterile centrate pe efortul stabilirii unui limbaj comun al obediențelor din această zonă a Europei. Pe lângă primirea de noi membri, programul A.A.E.C.E. a mai cuprins discuții și preparative pentru organizarea conferinței internaționale intitulată ”Spiritul Europei”, preconizată a avea loc la Viena la finele anului 2019.