Bine ați venit pe

website-ul MOAR

Marele Orient al României - MOAR - este o federație mixtă de loji masonice

care se definește ca putere simbolică suverană, adogmatică și liberală

  

Ultimele Știri

Libertate. Acționăm pentru o Europă a Libertăților

24 Aprilie 2024

Remarcând ascensiunea curentelor și tendințelor extremiste, ultranationaliste și xenofobe, și amenințările la adresa libertăților publice și individuale, precum și a instituțiilor democratice europene, Marele Orient al României, Marele ...

Semnificația și Tradițiile Zilei de

1 Martie

01 Martie 2024

Ziua de 1 Martie reprezintă în tradiția românească un moment cu totul special, marcând începutul primăverii și sărbătoarea Mărțișorului. Această zi devine un simbol al renașterii naturii și al optimismului care ...

1 Decembrie

La Mulți Ani, România!

01 Decembrie 2023

1 Decembrie are o semnificație profundă și patriotică pentru România, marcând Ziua Națională a țării. Această zi comemorează un moment crucial din istoria României, simbolizând unitatea, rezistența și aspirațiile poporului român...

Despre Marele Orient al României


Marele Orient al României este o federație mixtă de loji masonice care se definește ca putere simbolică suverană, adogmatica și liberală, continuatoare a tradiției începute încă de la 1879 de iluștrii săi înaintași. MOAR este o putere simbolică prin faptul că păstrează ritualul tradiției inițiatice. MOAR este adogmatic prin faptul că este de părere că opțiunea religiei și a credinței ori a non credinței aparține individului și nu este un criteriu de selecție pentru inițiere. Altfel spus, MOAR nu face discriminare în funcție de credință și de religie în momentul considerării unei candidaturi. MOAR apără principiul republican al laicității, adică respectul libertății individuale, de conștiință și de religie. MOAR este liberal prin prisma faptului că recunoaște în egală măsură statutul de inițiat femeilor și al bărbaților și lasă la latitudinea lojilor decizia de a se constitui în lojă masculină, feminină ori mixtă.

   


Scopul Nostru

Articolul I al Constituţiei Marelui Orient al României

Instituţie iniţiatică prin excelenţă laică, filosofică şi progresistă, Francmasoneria are ca obiect căutarea Adevărului, studiul Moralei şi practicarea Solidarităţii.

Urmărind construirea unei lumi mai drepte și mai bune, Francmasoneria lucrează Întru Progresul Umanității, contribuind astfel la ameliorarea materială și morală și la perfecționarea intelectuală și socială a Omenirii.

Pentru realizarea scopurilor sale, Francmasoneria se angajează în mod solemn să cultive şi să practice toleranţa, caritatea şi umanismul prin exemplul personal al membrilor săi, atât în cadrul Atelierelor de lucru, cât şi în viaţa de zi cu zi.

Principiile sale fundamentale sunt Adevărul, toleranţa reciprocă, respectul faţă de sine şi faţă de alţii, liberul arbitru, libertatea absolută a conştiinţei, a gândirii şi a expresiei şi inviolabilitatea Drepturilor Omului. Considerând concepţiile metafizice ca fiind de domeniul exclusiv al aprecierii individuale a membrilor săi, Francmasoneria refuză orice îngrădire dogmatică.

Deviza Francmasoneriei este: "Libertate - Egalitate - Fraternitate!"

Valorile Marelui Orient al României

Democrația - Statul trebuie să  funcționeze conform principiului democrației reprezentative și să  fie organizat conform fundamentelor juridice ale Statului de Drept ce au la bază  separația puterilor în stat: legislativă , executivă  și judecătorească. Marele Orient al României, fidel acestor principii, consideră  că  acestea nu trebuie alterate de către nimeni, individ sau grupuri, niciodată. 

Drepturile Omului - În opinia Marelui Orient al României, Declarația Universală a Drepturilor Omului proclamată  de către Adunarea Generală  a Organizației Națiunilor Unite și Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, reprezintă prezentul și viitorul Umanității și trebuie respectate fără  nicio excepție. 

Laicitatea - Marele Orient al României este profund atașat principiului fundamental al Laicității, respectând credința fiecărui individ însă condamnând ferm orice ingerință de natură religioasă în treburile Statului, indiferent dacă aceasta ar fi inițiată de către reprezentanți ai bisericilor, ori de către aleși ai poporului. Marele Orient al României își propune să fie un observator fidel al respectării principiului laicității și să condamne orice abatere de la aplicarea acestuia.

Solidaritatea socială - Consecințele dramatice, de ordin social și uman rezultate din efectele economice ale schimbării regimurilor politice și agravate din cauza crizei economice mondiale, cheamă la construcția unui sistem nou sistem de solidaritate socială. Marele Orient al României își propune să fie parte activă în acest demers și să contribuie prin idei și fapte la solidaritatea socială. 

Civismul - Dreptul de a fi cetățean este intim legat de deviza tuturor Francmasonilor: "Libertate – Egalitate – Fraternitate". Marele Orient al României promovează etica, civismul, responsabilitatea, toleranța reciprocă, libertatea absolută a conștiinței și solidaritatea socială, reamintind tuturor că  acestea sunt angajamente civice fundamentale și că ele constituie elementele cheie ale conceptului „a trăi împreună”

Mediul înconjurător - este bunul comun al Omenirii, moștenirea lăsată celor care vor veni după noi. Marele Orient al României își propune ca prin ideile și prin acțiunile sale să contribuie activ la protejarea mediului înconjurător astfel încât acesta să fie predat nealterat generațiilor viitoare.

Demnitatea Umană - Marele Orient al României este de părere că legile statului trebuie să permită  fiecărui cetățean să se hrănească, să aibă o locuință, să fie educat și instruit și să poată fi îngrijit medical. În concepția sa, prima lege socială este respectul față de Om, iar acesta presupune, în primul rând, accesul fiecăruia la mijloace de trai decente.

      

    

Structura Marelui Orient al României

Ca orice Obediență (asociație de loji masonice), Marele Orient al României are o dublă existență: Profană și Simbolică.

Profan:

În plan Profan, fiecare lojă este o asociație legal constituită conform legislației în vigoare în România. Oricare membru al asociației poate fi ales de către adunarea generală într-o funcție de administrare a asociației.

Simbolic:

În plan Simbolic, fiecare lojă este o asociație care perpetuează un ritual – în primul rând de inițiere și, în al doilea rând, de structurare a reuniunilor, numite Ținute. Există mai multe ritualuri practicate de către Francmasonerie. Fiecare ritual este elaborat pe baza unui text considerat conform; de exemplu Ritul Francez sau Ritul Scoțian Antic și Acceptat. Marele Orient al României deține patenta (franciza, în limbaj comun) pentru cele două rituri menționate. Ca atare, fiecare asociație – denumită lojă sau atelier, în limbaj masonic - poate practica unul sau altul dintre cele două Rituri.


Fiecare Francmason își urmează traseul inițiatic personal și, cu ajutorul unui ceremonial, i se recunoaște un grad simbolic. Marele Orient al României practică și recunoaște cele trei grade simbolice fundamentale ale francmasoneriei : Ucenic, Calfă și Maestru.


Pe de alta parte, Ritualul presupune o serie de roluri care sunt interpretate de către frații și/sau surorile care le posedă, ca funcții elective, în calitate de oficianți sau de ofițeri ai lojii. Unele din aceste funcții corespund cu funcțiile din asociația profană, având aceași denumire; altele au denumiri diferite sau, în unele cazuri, nu au corespondent. Astfel, Președintele asociației profane poartă o denumire diferită în plan simbolic, aceea de Maestru Venerabil. Trezorierul asociației profane este denumit în plan simbolic tot Trezorier, la fel cum este denumit și Secretarul. Alte roluri importante ce sunt definite în planul simbolic (ofițeri ai lojii), neavând însă corespondent în plan profan, sunt cele de Supraveghetor, Orator, Expert, Maestru de Ceremonii, etc.


Orice funcție – atât în plan profan cât și în plan simbolic – este strict electivă și are o durată limitată în timp. Doar gradele personale simbolice (Ucenic, Calfă sau Maestru) exprimă o maturitate a parcursului masonic individual și doar ele denotă atât o calitate individuală cât și o convenție consensuală. Calitatea de inițiat nu poate fi retrasă însă calitatea de francmason, precum și cea de membru al asociației, poate fi retrasă.


Marele Orient al României funcționează pe principiul echilibrului dintre repartiția democratică a deciziei și influența exercitată de autoritatea morală conferită de experiența masonică a membrilor săi.


Relații bilaterale:

Franța

www.godf.org

www.grandordreegyptien.org

www.droithumain-france.org

www.glff.org

Belgia

ww.gob.be

ww.glb.be

Austria

www.liberale-grossloge.at

www.freimaurer.at


Irlanda

www.gmoirl.com

Italia

Elveția

www.g-o-s.org

Luxemburg

www.gol.lu

Ungaria

România

www.gldr.ro


Marele Orient al României este membru al:

www.ame-ema.eu

www.aacee.eu

www.clipsas.org


Muzee:

www.museefm.org


www.ammla.org


www.oradeaheritage.ro