Libertate – Egalitate – Fraternitate!
Stai cu noi:  MOAR on Facebook MOAR on Tweeter
din Oameni buni,
mai buni!

Marele Orient al României – Comunicat de Presă Lucrări Convent 2016

Sâmbătă, 12 noiembrie 2017, a avut loc la Timișoara Conventul Marelui Orient al României care a reunit alături de delegații tuturor lojilor de pe teritoriul României numeroși invitați de la obediențe prietene din tară și din străinătate.

Delegații la Convent au ales o nouă echipă în Consiliul Ordinului, în frunte cu Ilustrul Frate Gabriel Stanciu și au dezbătut chestiuni legate de acțiunile concrete pe care Marele Orient al României trebuie să le întreprindă în perioada următoare pentru a contribui la ameliorarea vieții cetății, pentru a respecta caracterul laic al educației în România, pentru a dezvolta Obediența și pentru a susține caracterul profund umanist al demersurilor sale.

„În fața noastră se află o imensă provocare. Va trebui, pe de o parte, să accentuăm caracterul profund onest, umanist și democratic al demersurilor noastre, să arătăm lumii că Obediența noastră nu este un club de afaceri și nici unul de șuetă politică și, pe de altă parte, că ceea ce ne diferențiază față de alte Obediențe masonice sunt valorile noastre profund democratice legate de absența dogmelor, liberalismul în gândire și lipsa totală a discriminărilor de orice fel” a spus noul Mare Maestru în cadrul discursului său de învestire. „Sunt convins că prin eforturile tuturor fraților și surorilor din Obediența noastră, prin exemplul lor personal și prin duplicarea acestuia de către cei din jur, vom reuși să arătăm care este calea cea corectă către o lume mai bună, compusă din oameni mai buni. Lucrarea noastră este complexă și marcată de dificultăți, dar avem calitatea umană necesară pentru a o făuri” a mai adăugat Ilustrul Frate, în cursul alocuțiunii sale.

Marele Orient al României – M.O.A.R. – este o federație mixtă de loji care se definește ca putere simbolică suverană, adogmatica si liberală, continuatoare a tradiției începute încă de la 1879 de iluștrii săi înaintași. M.O.A.R. este suveran prin prisma faptului că nu este interesat de recunoașterea obediențelor dogmatice și conservatoare. M.O.A.R. întreține relații de prietenie atât cu obediențele care fac parte din rețeaua francmasoneriei adogmatice și liberale, cât și cu obediențele care respectă existenta sa. M.O.A.R. este o putere simbolică prin faptul că păstrează ritualul tradiției inițiatice. M.O.A.R. este adogmatic prin faptul că este de părere că opțiunea religiei și a credinței ori a non credinței aparține individului și nu este un criteriu de selecție pentru inițiere. Altfel spus, M.O.A.R. nu face discriminare în funcție de credință și de religie în momentul considerării unei candidaturi. M.O.A.R. apără principiul republican al laicității, adică respectul libertății individuale, de conștiință și de religie. M.O.A.R. este liberal prin prisma faptului că recunoaște în egală măsură statutul de inițiat femeilor și al bărbaților și lasă la latitudinea lojilor decizia de a se constitui în lojă masculină, feminină ori mixtă.

Marele Orient al României este administrat pe principiul repartiției puterii de decizie în mod democratic. El se susține pe principiul tripartiției puterilor executive, de justiție și legislative. Executivul este reprezentat de Consiliul de Ordin care administrează chestiunile curente ale obedienței și veghează asupra respectului ritualului, constituției și regulamentului general. Justiția este reprezentată de Comisia de Justiție; instanța de mediere fraternă și reglare a interpretării constituționale. Legislativul este reprezentat de reuniunea în Convent a delegațiilor aleși în lojile federației.

Profund atașat valorilor democrației și statului laic de drept, Marele Orient al României este o instituţie prin excelentă filantropică, filozofică şi progresistă ce are drept obiect căutarea adevărului, studiul moralei, precum şi practicarea solidarităţii. Marele Orient al României lucrează atât pentru ameliorarea materială şi morală, cât şi pentru perfecţionarea intelectuală şi socială a umanităţii și are ca principii: toleranţa reciprocă, respectul pentru ceilalţi şi respectul de sine, libertatea absolută a conştiinţei. Considerând concepţiile metafizice ca aparţinând domeniului exclusiv al aprecierii individuale, refuză orice îngrădire. Deviza sa este Libertate , Egalitate, Fraternitate.